Dlhý rad 10, 085 01 Bardejov
info@spektrumb.sk
 • Slovenčina
 • English
 • Polski
 • Русский
Skontaktuj się z nami:
+421 905 678 122
+421 918 366 148

Mieszalniky betonowe

Mieszalnik Planetarny RTM 500 i RTM 750

Mieszalnik planetarny RTM500 i RTM 750 jest dedykowany produkcji mieszanek betonowych, ceramicznych, szkła, granulatów, mieszanek asfaltowych oraz odpadów organicznych. Napędzana silnikiem elektrycznym z przełożeniami. Mieszalnik jest trwały, wodoodporny i łatwy w eksploatacji. Wyposażony w ochronne osłony z otworami do uzupełnienia cementu lub dodatków. Woda jest dostarczana do mieszalnika poprzez specjalne dysze pod wysokim ciśnienie. Zarówno ściany wewnętrzne jak i dno są pokryte stalową wymienną powłoką. Przygotowany wysyp jest opróżniany za pomocą pneumatycznych spustów na dnie mieszalnika. Ochronne osłone są wymienne. Wszystkie funkcje mieszalnika są sterowane automatycznie.
Dane techniczne Mieszalnik Planetarny RTM 500 (SB20)
Wydajność produkcyjna w cyklu 60 sek 20 m3 / godz
Pojemność mieszalnika 500 dm3
Wysyp betonu na porcję 0,33 m3
Maksymalna wielkość kruszywa 63 mm
Napęd 15 kW
Napięcie 380 V / 50 Hz
Waga mieszalnika 1.980 kg
Wymagane ciśnienie dla wysypu 0,6 – 0,8 MPa
Wymagana ciśnienie wody 0,4 – 0,6 MPa
Dane techniczne – Mieszalnik Planetarny RTM 750 (SB20)
Wydajność produkcyjna w cyklu 60 sek 30 m3 / godz
Pojemność mieszalnika 750 dm3
Wysyp betona na porcje 0,5 m3
Maksymalna wielkość kruszywa 63 mm
Napęd 22 kW
Napięcie 380 V / 50 Hz
Waga mieszalnika 2350 kg
Wymagane ciśnienie dla wysypu 0,6 – 0,8 MPa
Wymagana ciśnienie wody 0,4 – 0,6 MPa

Mieszalnik dwuwałowy

Mieszalniki dwuwałowe używane są do produkcji betonu i mieszanek betonowych w różnych klasach z ogólnie dostępnych komponentów, takich jak piasek, kruszywo, cement, asfalt i woda. Instalacja jest sterowana automatycznie. Wsyp, ważenie, mieszanie i opróżnianie jest kontrolowane automatycznie, półautomatycznie lub manualnie przez operatora. Wysyp może być prowadzony w różnych trybach – do betoniarek, wywrotek lub w połączeniu z innymi maszynami.

Mieszalnik betonu umożliwia produkcję wszelkich rodzajów mieszanek betonowych. Używany do twardych mieszanek, jako odrębne urządzenie lub jako element linii produkcyjnej prefabrykowanych produktów.

Dane techniczne – mieszalniki dwuwałowe
 Mieszalnik betonu 500Mieszalnik betonu 750Mieszalnik betonu 1000
Wydajność produkcyjna500 l750 l1000 l
Pojemność mieszalnika800 l1200 l1600 l
Pojemność zbiornika kruszywa1000 l1400 l1600 l
Wydajność techniczna25 m3 /h35 m3/h50 m3/h
Liczba łopatek14 ks14 ks16 ks
Napęd główny18,5 kW30 kW2*18,5 kW
Napęd wyciągarki5,5 kW7,5 kW18,5 kW
Szybkość opróżniania zbiornika16 m/min16 m/min16 m/min
Maksymalny rozmiar granulatu60 mm60 mm60 mm
Parametry transportowe3050*2300*2680 mm2786*2480*2151 mm4640*2250*2250 mm
Waga4 100 kg5 100 kg8 750 kg

Systemy ważenia i kontroli

Zarządzanie procesem ważenia i dozowania, mieszaniem oraz zbieraniem danych z tensometrów zapewniają wskaźniki wagowe.

Wskaźniki wagowe obejmują kartę I/O która zarządza dozowaniem poszczególnych składników. Operator ma możliwość pracować w trybie manualnym oraz automatycznym. Manualny tryb pozwala na nadzór poszczególnych urządzeń poprzez panel kontrolny. W trybie automatycznym operator wybiera pożądaną recepturę mieszanki i liczbę dozowań (mieszań). Po określeniu parametrów, uruchomienie przycisku START, proces ważenia i dozowania poszczególnych składników zostaje uruchomiony i trwa do uzyskania zaprogramowanej liczby porcji zdefiniowanych mieszanek.

Proces może być kontrolowany i wizualizowany za pomoca oprogramowania komputerowego. System zarządzania komputerowego umożliwia automatyczna kontrolę procesu produkcyjnego, wraz z graficzną prezentacją tego procesu, komunikacją z użytkownikiem oraz systemami nadzoru. System pracuje pod Windows XP i bazą danych SQL. Baza SQL pozwala na zapis niezbędnych danych bez opóźniania samego procesu. Funkcje programu zarządzającego do automatycznych linii operacji można podsumować następująco:

 • liczba receptur i danych archiwizowanych nie jest wirtualnie ograniczona, inne dane są zapisywane
 • automatyczna kontrola technologicznych procesów ważenia (struktur kruszywa, cementu, wody, plastifikatorów) oraz mieszania (zarządzanie czasem mieszania)
 • graficzna wizualizacja tymczasowych ważeń oraz najważniejszych wskaźników prowadzonego procesu
 • komunikacja z użytkownikiem (logowanie do systemu na różnych poziomach, ochrona hasła do oprogramowania, wprowadzanie parametrów kontrolnych, etc.)
 • zapisywanie danych:
  • archiwizowanie czynności dozujących (dane operatora, harmonogram dozowania wg zmian), raporty
  • archiwizowanie i podsumowywanie receptur, ważeń, materiałów wg różnych kategorii (materiały, dostawcy, klienci, przedziały czasowe).

Praca z programem nie wymaga specjalnej wiedzy informatycznej. Dla programu nie jest wymagane żadne dodatkowe dostosowanie maszyn. Operator może za jego pomocą nadzorować cały proces.

Riadacie a vážacie systémy
Riadacie a vážacie systémy

Zarządzanie zapasami kruszywa

Zbiorniki kruszywa/żwiru są używane do magazynowania żwiru w różnych klasach grubości. Metoda używana do selekcjonowania żwiru zależy od lokalizacji inwestycji i wymogów klienta. Zarządzanie zapasami obejmuje następujące rozwiązania:

 • kołowa ładowarka z użyciem ramp
 • przenośniki taśmowe / podnośniki kubełkowe
 • bezpośrednie ładowanie z ciężarówki

Kruszywa ze zbiorników są wydawane do procesu ważenia przez pneumatyczne spusty umieszczone na dnie zbiorników.

Rzędowe zbiorniki kruszywa

Rzędowe zbiorniki kruszywa cechuje rzędowy układ komór magazynujących. Zwykle są projektowane dla systemów ładujących jednostronnie z użyciem kołowej ładowarki z użyciem ramp. Liczba komór magazynujących jest ustalana indywidualnie na życzenie klienta.

Proces ważenia kruszywa zapewniają segmentowe spusty i taśmy wagowe zaprojektowane stosownie do liczby komór magazynowanych i liczby ważonych kruszyw. Do transportu kruszywa pomiędzy taśmami wagowymi i mieszalnikiem mają zastosowanie przenośniki taśmowe.

 

Składowanie gwiazdowe kruszywa

Ten typ składowania kruszywa jest używany przy betoniarniach poziomych.

Gwiazdowe składy pozwalają na magazynowanie od 1 do 5 rodzajów kruszywa w odrębnych komorach. Transport kruszywa następuje bezpośrednio do kołowego dozownika, który dystrybuuje kruszywo ze środka gwiazdowego składu na poszczególne komory.

Gospodarka cementem

Podstawą gospodarki cementem w procesie produkcyjnym mieszanki betonowej oraz innych prefabrykowanych produktów są zbiorniki cementu (silosy).

W zbiornikach magazynowane są głównie cement oraz specjalne dodatki (popioły lotne, anhydryt, itp.). Zbiorniki są zwykle napełniane automatycznie bezpośrednio z cysterny. Cement oraz dodatki są następnie transportowane ze zbiorników do odpowiednich urządzeń wagowych poprzez śrubowe transportery.

Cementowe silosy są wyposażone w standardowe zabezpieczenia
(próżniowe i podciśnieniowe zawory, presostaty), urządzenia mierzące poziom cementu w silosie (optyczne lub akustyczne), sprężarki oraz filtry powietrzne używane przy napełnianiu silosu. Rozmiary dostarczanych silosów zależą od wydajności produkcyjnej wytwórni i wymogów klienta.


Śrubowe transportery służą przenoszeniu cementu oraz dodatków ze zbiorników do cementowej wagi lub do kolejnych transporterów.

Każdy transporter śrubowy jest wyposażony w elektronicznie balansowaną spiralę przyspawaną do centralnego wału.

Transportery są wykonane z zestandaryzowanych części i łączone zgodnie z wymogami i potrzebami klienta.

Wydajność transporterów wynika z ich rozmiarów przekroju, kąta nachylenia oraz przekładni elektrycznego napędu.