img img img img

Rekonštrukcie a úpravy starých betonárni

V súčasnej dobe nájdeme okrem nových betonární v prevádzkach aj staršie betonárne, ktorých vek sa pohybuje nad 25 rokov. Tie pracujú v zostavách, v ktorých boli pôvodne navrhnuté a postavené alebo už prešli čiastočnou rekonštrukciou. Dôvody na rekonštrukciu môžu byť napríklad zvýšenie výkonu betonárne, zlepšenie kvality vyrábaného betónu, zvýšenie efektívnosti výrobného procesu betónovej zmesi a podobne. Po dôkladnej rekonštrukcii obyčajne betonáreň slúži prevádzkovateľovi ešte veľa rokov. Dĺžka životnosti rekonštruovanej betónárne závisí vo veľkej miere aj na dobrej predchádzajúcej obsluhe a kvalite údržby.

Pri rekonštrukcii betonární prihliadame
na tieto faktory:

  • posúdenie statickej konštrukcie pôvodného stroja a jej následná úprava
  • posúdenie statiky základov stroja
  • zvýšenie odbernej výšky betónovej zmesi (nové typy domiešavačov)
  • oddelenie váženia a dopravy kameniva do miešačky
  • pri rekonštrukcii betonárne spojenej s výmenou miešačky za výkonnejšiu nemožno zabudnúť na výmenu ostatných agregátov (úprava výkonu prihrňovača alebo výmena skládky kameniva za radové zásobniky kameniva s tenzometricky váženým pásom, úprava pohonu koša, apod.)
  • prehodnotenie kapacity energií (elektrina, voda, stlačený vzduch)
  • výmena elektrických prvkov a rekonštrukcia elektrorozvádzačov
  • elektronizácia váh tj. prechod na tenzomatrické váženie
  • automatizácia výrobného procesu (úprava manuálneho riadiaceho systému na polomanuálny alebo plne automatický riadiaci systém)