Dlhý rad 10, 085 01 Bardejov
info@spektrumb.sk
 • Slovenčina
 • English
 • Polski
 • Русский
Kontaktujte nás:
+421 905 678 122
+421 918 366 148

Miešačky

Rotorová miešačka

Rotorová miešačka betónu RTM 500 a RTM 750 s núteným miešaním je určená na výrobu betónových zmesí, miešanie surovín keramických hmôt alebo sklagranulátov, živičných zmesí, prípadne ekologických odpadov. Rotor miešačky je poháňaný elektromotorom s prevodovou skriňou. Miešačka je pevná, odolná proti opotrebeniu a nenáročná na údržbu. Má bezpečnostné kryty s otvormi pre plnenie cementu a prísad. Voda je do miešačky privádzaná rozstriekavacími tryskami. Vnútorné obvodové steny a dno miešačky sú obložené oterovým oceľovým obložením, ktoré je ľahko vymeniteľné. Pre vyprázdňovanie hotovej zámesi je na dne miešačky umiestnený segmentový uzáver, ktorý je otváraný pneumaticky. Krytovanie je odstraniteľné. Všetky funkcie miešačky je možné pripojiť na automatické zariadenie.
Technické údaje – Rotorová miešačka betónu RTM 500 ( SB 20)
Technický výkon miešačky pri dobe trvania 1 cyklu 60 s 20 m3 / hod
Užitočný objem miešacieho bubna 500 dm3
Objem vyrobeného betónu na 1 zámes 0,33 m3
Maximálna veľkosť kameniva 63 mm
Príkon elektromotora miešačky 15 kW
Veľkosť napätia 380 V / 50 Hz
Celková hmotnosť 1.980 kg
Potrebný tlak vzduchu pre výpusť 0,6 – 0,8 MPa
Potrebný tlak vody 0,4 – 0,6 MPa
Technické údaje – Rotorová miešačka betónu RTM 750 ( SB 30)
Technický výkon miešačky pri dobe trvania 1 cyklu 60 s 30 m3 / hod
Užitočný objem miešacieho bubna 750 dm3
Maximálna veľkosť kameniva 63 mm
Príkon elektromotora miešanie 22 kW
Príkon elektromotora vyprazdňovania 1.5 kW
Veľkosť napätia 380 V / 50 Hz
Celková hmotnosť 2350 kg
Potrebný tlak vzduchu pre výpusť 0,6 – 0,8 MPa
Potrebný tlak vody 0,4 – 0,6 MPa

Dvojhriadeľová miešačka

Dvojhriadeľová miešačka sa používa na výrobu betónu a betónových zmesí v širokej škále tried betónu z bežne dostupných komponentov ako je piesok, kamenivo, cement, prísady, prímesy a voda. Inštalácia môže byť riadená automaticky. Dávkovanie, váženie, čas miešania a vyprázdňovania sú riadené automaticky, poloautomaticky alebo manuálne pomocou obsluhy. Odber betónovej zmesi je možné vykonávať rôznými druhmi dopravy tj. autodomiešavačomsklápačom alebo v spolupráci s inými strojmi a zariadeniami ako vibrolis a iné.

Miešačka betónu je navrhnutá na nosnej konštrukcii, tak aby umožňovala výrobu betónovych zmesí všetkých typov. Je určená na výrobu tvrdej betónovej zmesi. Jednotka môže byť použitá ako samostatná miešačka na výrobu betónu alebo ako súčasť výrobnej linky na výrobu prefabrikátov.

Technické parametre – dvojhriadeľová miešačka betónu
 Miešačka 500Miešačka 750Miešačka 1000
Výstupná kapacita500 l750 l1000 l
Objem miešačky800 l1200 l1600 l
Kapacita koša na kamenivo1000 l1400 l1600 l
Technický výkon miešačky25 m3 /h35 m3/h50 m3/h
Počet miešacich lopatiek14 ks14 ks16 ks
Príkon elektromotora miešačky18,5 kW30 kW2*18,5 kW
Motor navijáku5,5 kW7,5 kW18,5 kW
Rýchlosť koša na kamenivo16 m/min16 m/min16 m/min
Maximálny rozmer granulátu60 mm60 mm60 mm
Prepravné rozmery3050*2300*2680 mm2786*2480*2151 mm4640*2250*2250 mm
Hmotnosť4 100 kg5 100 kg8 750 kg

Riadiace a vážiace systémy

Riadenie procesu dávkovania váh, procesu miešania betónovej zmesi a zber údajov z tenzometrických snímačov zabezpečujú vážiace indikátory.

Vážiace indikátory obsahujú I/O kartu a tá zabezpečuje riadenie dávkovania jednotlivých komponentov. Obsluha má možnosť pracovať v ručnom ( servisnom ) a automatickom režime. V ručnom ( servisnom ) režime je možné ovládať jednotlivé zariadenia pomocou ovládačov na ovládacom pulte. V automatickom režime obsluha zapne miešačku a na ovládacom pulte si navolí receptúru a počet dávok / miešačiek /. Po jej navolení zatlačí tlačidlo „ štart výroby “. Začnú sa navažovať jednotlivé komponenty a po ich nadávkovaní do miešačky sa mieša potrebný čas na vytvorenie betónovej zmesi. Cyklus sa automaticky opakuje až do naplnenia počtu dávok (miešačiek).

Súčasťou dodávky systému môže byť aj riadiaci a vizualizačný počítač s potrebným softvérovým vybavením. Riadiaci počítačový systém zabezpečuje automatické riadenie procesu výroby, taktiež grafické znázorňovanie priebehu výroby na obrazovke monitora a komunikáciu s užívateľom a prípadne nadradeným systémom. Počítač pracuje pod operačným systémom Windows XP a na uloženie údajov používa SQL databázu. SQL databáza poskytuje a umožňuje uložiť potrebné množstvo dát bez nežiaduceho predĺženia odozvy. Funkcie riadiaceho programu, ktorý zabezpečuje automatický chod linky je možné zhrnúť do týchto nasledujúcich bodov :

 • obsluha je komfortná, počet receptúr a archivovaných dát je prakticky neobmedzený, zaznamenávajú sa ďalšie údaje
 • automatické riadenie technologických procesov navažovania (frakcií kameniva, cementu, vody, plastifikátora) a miešania (riadenie času miešania miešačky)
 • grafické znázorňovanie okamžitého stavu navažovania a dôležitých ukazovateľov na obrazovke monitora pri prebiehajúcich procesoch,
 • komunikáciu s užívateľom (prihlasovanie do systému na rôznych úrovniach, ochrana programu pomocou hesla, zadávanie parametrov riadenia a pod.)
 • zaznamenávanie údajov:
  • archiváciu práce pri navažovaní (meno obsluhy, časový harmonogram práce pri navažovaní podľa pracovnej zmeny), výkazy
  • archiváciu a sumarizáciu všetkých navažovaných receptúr, materiálov podľa druhu materiálu, podľa dodávateľa (resp. odberateľa) v závislosti na zvolenom časovom období

Obsluha programu nevyžaduje žiadne vyššie poznatky pre prácu s PC. Pre činnosť systému nie je potrebné vykonávať následne žiadne nastavovanie parametrov na riadiacom automate. Obsluha ovláda celý systém prostredníctvom programu.

Riadacie a vážacie systémy
Riadacie a vážacie systémy

Štrkové hospodárstvo

Zásobníky kameniva slúžia k uskladneniu jednotlivých frakcií hrubého a drobného kameniva. Spôsob plnenia zásobníkov kamenivom závisí od charakteru terénu, v ktorom sa zásobníky nachádzajú a požiadaviek zákazníka. Plnenie zásobníkov môže byť zabezpečené následujúcimi spôsobmi:

 • kolesovým nakladačom po nájazdovej rampe
 • šikmým pasovým dopravníkom alebo korečkovým elevátorom
 • priamym dávkovaním z nákladného automobilu

Uskladnené kamenivo je zo zásobníkov dávkované do váhy kameniva pomocou pneumaticky ovládaných segmentových uzáverov, umiestnených na dne jednotlivých zásobníkov.

Radové zásobníky

Radové zásobníky kameniva sú charakteristické usporiadaním jednotlivých komôr v rade za sebou. Sú prevažne konštruovanépre jednostranné plnenie kolesovým nakladačom po nájazdovej rampe.
Počet komôr zásiví od požiadaviek zákazníka.

Dávkovanie a váženie kameniva je zabezpečené prostredníctvom segmentových uzáverov a vážiaceho pásu projektovaného v závislosti na počte komôr radového zásobníka a váženom množstve kameniva. Doprava kameniva medzi vážiacim pásom a miešačkou môže byť zabezpečená skipovým výťahom alebo šikmým pasovým dopravníkom.

Hviezdicová skládka

Tento typ zásobníkov je využívaný hlavne v kombinácii s horizontálnymi betonárkami.

Hviezdicová skládka umožňuje skladovanie 1 – 5 druhov kameniva v oddelených komorách. Kamenivo je k dávkovacím segmentom dopravované radiálnym prihrňovačom, umiestneným v strede hviezdicovej skládky.

 

Cementové hospodárstvo

Základom cementového hospodárstva v procese výroby betónovej zmesi a iných prefabrikátov sú zásobníky na cement (sila).

V týchto zásobníkoch je najčastejšie skladovaný cement alebo špeciálne prímesy (popolček zo spaľovania čierného uhlia, anhydrit, apod.). Zásobníky sú väčšinou plnené pneumaticky priamo z autocisterny. Cement alebo prísady (popolček) sú následne v procese výroby zo zásobníkov dopravované pomocou závitovkových dopravníkov do príslusných vážiacich zariadení.

Sila sú štandardne vybavené bezpečnostnými prvkami (pretlakové a podtlakové klapky, tlakové spínače, apod.), zariadením pre meranie hladiny výšky cementu v sile (optické alebo akustické), kompresorom pre prevzdušnovanie sila a filtrami pre čistenie vzduchu unikajucého pri plnení zásobníka. Veľkosť dodávaného sila je závislá od kapacity betonárne a požiadaviek zákazníka.

Závitovkové dopravníky sú určené pre dopravu cementu a prísad zo zásobníkov do cementovej váhy prípadne ďalšieho závitovkového dopravníka.

Každý závitovkový dopravník je vybavený elektronicky vyváženou špiralovitou šnekovnicou navarenou na centrálny hriadeľ.

Dopravníky sa skladajú zo štandardizovaných dielov a zostavujú sa podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Výkon dopravníka je ovplyvnený veľkosťou jeho priemeru, uhlom sklonu a použitou prevodovkou s elektromotorom.

Betonárne – parametre – typ
Parametre/ typSB 500SB 1125SB 1500SB 2250SB 3000
Výkon miešačky (m3/h)do20do 40do 45do 80do 90
Elektromotory (KW)max 37max 70max 110max 120max 145
Celková hmotnosť (kg)25 00040 00045 00055 00060 000
Miešačka     SB 500SB 1125SB 1500SB 2250SB 3000
Objem celkový (dm3)5001125150022503000
Objem jednej zámesí (dm3)375750100015002000
Výkon elektromotora miešačky (KW)1530375575
Výkon hydraulickej výpuste (KW)2,23333
Konštrukcia nosná         
Pracovná plošina (m)3,1 x 3,84,11 x 54,38 x 4,934,7 x 5,484,7 x 5,97
Výška odberu betónu (m)4,364,364,364,364,36
Dráha s košom a navijákom        
Objem koša (m3)0,511,52,253
Rýchlosť jazdy koša (m/s)0,40,40,370,370,37
Výkon navijáka (KW)4,51115,5+Frek.18,5+Frek.23+Frek.
Napätie V / 50Hz3 x 4003 x 4003 x 4003 x 4003 x 400
Váha cementu         
Výstupný priemer (mm)250250250250250
Presnosť váženia (%)0,50,50,50,50,5
Pracovný tlak vibrátora ( Mpa)0,6-0,80,6-0,80,6-0,80,6-0,80,6-0,8
Celková hmotnosť (kg)140180200240300
Užitočná kapacita ( kg )0 – 3000 – 5000 – 6000 – 9000 – 1200
Váha vody          
Nádoba z pozinkovaného plechu ( L )100300300450600
Elektroventil DN (mm)3250505050
Merací modul (ks)11111
Pásový dopravník vážený   65080080010001000
Trieda presnosti váženia0,5 až 10,5 až 10,5 až 10,5 až 10,5 až 1
Produktivita maximálna (t/h)100110110125125
Šírka pásu (mm)65080080010001000
Dlžka pásu (m)15,515,515,515,5 až 18,515,5 až 18,5
Zásobník kameniva4 x 7 m34 x 15 m34 x 30m34 x 30m34 x 30m3
5 x 30m35 x 30m3
Dlžka zásobníka (m)14141414 až 17,514 až 17,5
Širka zásobníka (m)2,722,684,624,624,62
Výška zásobníka (m)34,55,55,55,5
Pneumaticky pohon (ks)88888
Pracovný tlak vzduchu (Mpa)max. 1,0
Vibrátor elektro-mechanicky (kW)2 x 0,25