Dlhý rad 10, 085 01 Bardejov
info@spektrumb.sk
 • Slovenčina
 • English
 • Polski
 • Русский
Kontaktujte nás:
+421 905 678 122
+421 918 366 148

Rekonštrukcia

V súčasnej dobe nájdeme okrem nových betonární v prevádzkach aj staršie betonárne, ktorých vek sa pohybuje nad 25 rokov. Tie pracujú v zostavách, v ktorých boli pôvodne navrhnuté a postavené alebo už prešli čiastočnou rekonštrukciou. Dôvody na rekonštrukciu môžu byť napríklad zvýšenie výkonu betonárne, zlepšenie kvality vyrábaného betónu, zvýšenie efektívnostivýrobného procesu betónovej zmesi a podobne. Po dôkladnej rekonštrukcii obyčajne betonáreň slúži prevádzkovateľovi ešte veľa rokov. Dĺžka životnosti rekonštruovanej betónárne závisí vo veľkej miere aj na dobrej predchádzajúcej obsluhe a kvalite údržby.

Pri rekonštrukcii betonární prihliadame na tieto faktory:

 • posúdenie statickej konštrukcie pôvodného stroja a jej následná úprava
 • posúdenie statiky základov stroja
 • zvýšenie odbernej výšky betónovej zmesi (nové typy domiešavačov)
 • oddelenie váženia a dopravy kameniva do miešačky
 • pri rekonštrukcii betonárne spojenej s výmenou miešačky za výkonnejšiu nemožno zabudnúť na výmenu ostatných agregátov (úprava výkonu prihrňovača alebo výmena skládky kameniva za radové zásobniky kameniva s tenzometricky váženým pásom, úprava pohonu koša, apod.)
 • prehodnotenie kapacity energií (elektrina, voda, stlačený vzduch)
 • výmena elektrických prvkov a rekonštrukcia elektrorozvádzačov
 • elektronizácia váh tj. prechod na tenzomatrické váženie
 • automatizácia výrobného procesu (úprava manuálneho riadiaceho systému na polomanuálny alebo plne automatický riadiaci systém)