Dlhý rad 10, 085 01 Bardejov
info@spektrumb.sk
 • Slovenčina
 • English
 • Polski
 • Русский
Skontaktuj się z nami:
+421 905 678 122
+421 918 366 148

Renowacje

Rekonstrukcja i modernizacja wytwórni betonu

Obok nowoczesnych wytwórni betonu, na rynku wciąż operujących wiele zakładów starszych działających od co najmniej 25 lat. Zakłady takie nadal wykorzystują oryginalne struktury dla jakich zostały projektowane. Przesłankami rekonstrukcji takich zakładów mogą być np. udoskonalenie procesu produkcyjnego, podniesienie jakości wytwarzanego wyrobu, zwiększenie wydajności zakładu. Odpowiednia rekonstrukcja/modernizacja pozwala wytwórni nadążyć za współczesnymi zakładami pod względem ekonomicznych parametrów konkurencyjności. Okres wydłużenia aktywności wytwórni zależy nie tylko od samego procesu rekonstrukcji, ale w dużej mierze od samej wytwórni i jej pierwotnego stanu utrzymania.

Przy podejmowaniu procesu rekonsktrukcji wytwórni uwzględniane są następujące czynniki:
 • stan konstrukcyjny oryginalnych urządzeń i możliwości jej naprawy
 • statyczne określenie stanu urządzeń
 • oddzielenie procesu ważenia od transportu kruszywa do mieszalnika
 • w procesie rekonstrukcji wytwórni związanej ze zwiększenie mocy przerobowych nie należy zapominać o całościowym podniesienie wydajności (modernizacja dozowników, zbiorników, transporterów etc.)
 • przegląd energetyczny (elektryczności, woda, sprężone powietrze)
 • wymiana elektrycznych elementów oraz rekonstrukcja układu elektrycznego
 • komputeryzacja systemu wagowego
 • automatyzacja procesu produkcyjnego (zmiana systemu manualnego na półautomatyczny bądź w pełni automatyczny)